55. гинеколошко-акушерска недељa

САСТАНАК СЕКЦИЈЕ ЗА АКУПУНКТУРУ И АКТИВА ЗА КВАНТНУ МЕДИЦИНУ СА СРПСКИМ УДРУЖЕЊЕМ ЗА ИНТЕГРАТИВНУ МЕДИЦИНУ (СУИМ)
Место: СЛД, Џoрџa Вaшингтoнa 19, Бeoгрaд Време: 04/10/2016, 17 часова Акредитовано под бројем: A-1-1065/16

Више информација
Тренутно не постоји ни један одржани стручни скуп

страна 1 od 0