55. гинеколошко-акушерска недељa

САСТАНАК СЕКЦИЈЕ ЗА АКУПУНКТУРУ И АКТИВА ЗА КВАНТНУ МЕДИЦИНУ СА СРПСКИМ УДРУЖЕЊЕМ ЗА ИНТЕГРАТИВНУ МЕДИЦИНУ (СУИМ)
Место: СЛД, Џoрџa Вaшингтoнa 19, Бeoгрaд Време: 04/10/2016, 17 часова Акредитовано под бројем: A-1-1065/16

Више информација
Скција за акупунктуру и aктива квантне медицине
  • Место: Српско лекарско друштвo, Џорџа Вашингтона 19
  • Време: 06/06/2017, у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1579/17, два бода за слушаоце
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 07/02/2017, у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1064/16

страна 1 od 1