Секција за акупунктуру и Aктива за квантну медицину- Изборна скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво,Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2019, у 17 часова
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 07/05/2019, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1602/18 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 02/04/2019, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2238/18 за лекаре, стоматологе, здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 05/03/2019, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2237/18 за лекаре, стоматологе и медицинске сестре са 2 бода за учеснике
Секција за акупунктуру и Актив за квантнумедицину - Методе Традиционалне Кинеске Медицине (ТКМ) у лечењу хроничних обољења
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 18/12/2018, у 17 часова
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 06/11/2018, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2238/18 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 06/11/2018, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2238/18 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Састанак секције за акупунктуру и актива за квантну медицину - "Акупунктура микросистема-аурикулопунктура"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 02/10/2018, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-940/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, медицинске сестре, 3 бода за предаваче, 2 бода за слушаоце
Секција за акупунктуру и актива за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/09/2018, 17 часова
 • Акредитовано под бројем: није акредитован
Секција за акупунктуру и Aктив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/09/2018, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2237/18, стручни састанак 1. категорије, 2 бода слушаоци, за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техичаре

страна 1 od 2 | следећа >