Састанак секције за акупунктуру и актива за квантну медицину са Српским удружењем за интегративну медицину (СУИМ)
  • Место: СЛД, Џoрџa Вaшингтoнa 19, Бeoгрaд
  • Време: 04/10/2016, 17 часова
  • Акредитовано под бројем: A-1-1065/16
Састанак Секције за акупунктуру и актив за квантну медицину
  • Место: Српско лекарско друштво Џорџа Вашинтона 19, Београд
  • Време: 09/03/2016, у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: није акредитовано- гости страни предавачи
Састанак секције за акупунктуру и актива за квантну медицину са Српским удружењем за интегративну медицину (СУИМ)
  • Место: Српско лекарско друштво Џ. Вашингтона 19,Београд
  • Време: 02/02/2016, у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2847/15, предавачи 3, слушаоци 2 бода

страна 1 od 1